näme üçin bizi saýlamaly?

Hyzmatdaş ýüplük markasy barada

Hyzmatdaşlyk edýän çig malymyz ýaşyl we ekologiýa taýdan arassa.

Tencel seriýaly çig mal agaçdan gelýär we zäherli we hapalanmaýan zyýanly himiki serişdeleri öndürmeýär.Mis ammiak seriýasynyň mis ammiak süýümi, pagta liniýasy ýaly tebigy sellýulozadan ýasalan we egriji ergin bilen garylan, täzelenen sellýuloza süýümidir.Garyşyk hammamda, mis ammiak sellýuloza molekulýar himiki sellýulozany täzeden döretmek üçin dargadylýar we mis ammiak süýümini almak üçin döredilen gidratlanan sellýuloza gaýtadan işlenýär.

  • c692b453e30ecd6646fc4499c5c41dd
  • db55a935a8e7fcb73377010983f43d7
  • dec1ec5005c31d5bd4e75c5d0b25621

Aýratyn önümler

Müşderiler