Biz hakda

hakda
smlogo

Kompaniýanyň tertibi

Shaoxing Meishangmei Tekstil Tehnologiýa Co., Ltd. dokalan matany gözlemek we ösdürmek bilen meşgullanýan hünärmen.Biz Hytaýda emeli sellýuloza matasy we daşky gurşawy goramak matasy bolan önümçilik we söwda kompaniýasydyrys.

Hyzmatymyz

Kompaniýamyzyň esasy mata önümleri: tencel seriýasy, asetat seriýasy, TR seriýasy, cupra seriýasy, viskoz seriýasy, 1000-den gowrak görnüş.Önümlerimiz ekologiki daşky gurşawy goramak, ýokary derejeli aýal eşikleri, kostýumlar, çukur palto, aýal balak, geýim we ş.m. üçin ajaýyp we rahat ulanylýar .. Önüm dizaýny täze we dürlülik bolup, önümçiligiň, satuwyň we hyzmatyň doly önümçilik zynjyryny emele getirýär. we önümçilik kuwwatymyz, önümiň hili, gowşuryş wagty kepillendirilip bilner.

Näme üçin bizi saýlamaly?

“Shaoxing Meishangmei Textile Technology Co., Ltd.” -iň önümleri Europeewropanyň we Amerikanyň moda tendensiýasyny ýakyndan yzarlaýar, Japanaponiýanyň we Günorta Koreýanyň moda elementlerini birleşdirýär.Soňky on ýylda bu kompaniýa Hytaýda we daşary ýurtlarda belli eksport kärhanalary we egin-eşik markalary bilen işewür gatnaşyklar gurdy.we köp sanly birinji we ikinji setir geýim markalarynyň strategiki hyzmatdaşyna öwrüldi.Kompaniýa ýokary hilli, amatly bahasy, oýlanyşykly hyzmaty we abraýy üçin pudakda ýokary öwgä eýe boldy.

Näme üçin bizi saýlaýar?

Kompaniýanyň medeniýeti

Kompaniýanyň görnüşi

Bütewilige esaslanýan, innowasiýa ösüşi, abadançylyk we sazlaşyk, geljegi dokamak.
Düşündiriş:Müşderileriň göwnünden turmak, işgärleriň gülläp ösmegi we kompaniýanyň ösüşini gazanmak üçin ylym we tehnologiýa tarapyndan dolandyrylýan, innowasiýa bilen dolandyrylýan bütewiligi dolandyrmaga esaslanýan kompaniýamyz.

Ösüş düşünjesi

Tehnologiýa, innowasiýa, marka.
Düşündiriş:Biz elmydama kärhanany özgertmegiň we kämilleşdirmegiň, innowasiýalaryň we ösüşiň özeni hökmünde tehnologiýa we marka eýerýäris, ylym we tehnologiýa derejesini, marka bahasyny, häzirki zaman marketing we maýa goýum serişdelerini ulanmagy, innowasiýa işewürlik modelini, utgaşdyrylan ösüşi dowam etdirýäris. , adaty dokma senagaty häzirki zaman dokma senagatyna öwrüldi.

Esasy ideýa

Kompaniýamyz müşderiler üçin baýlyk döretmek, işgärler üçin mümkinçilik döretmek, jemgyýet üçin gymmatlyk döretmek üçin söz gözleýär.

Dolandyryş düşünjesi

Pragmatiki, jogapkärli, täzeliklere esaslanýan, ajaýyp we täsirli.

Dolandyryş düşünjesi

Bazara gönükdirilen, ilki bilen müşderi, bitewilik we ýeňiş.

Hil düşünjesi

Her bir müşderiniň isleglerini kanagatlandyrmak üçin halkara ýokary hiline laýyklykda her metr mata üns bilen seredýäris.