Tencel seriýasy

“Shaoxing Meishangmei Textile Technology Co., Ltd.”, dokalan matalary öwrenmek we ösdürmek bilen meşgullanýan hünärmen. Dokma matalarda 20 ýyldan gowrak baý baýlygymyz bar.Kompaniýamyzyň esasy mata önümleri tencel seriýasy, ýokary derejeli aýal eşikleri, kostýumlar, çukur palto, aýal balak, köýnek, bluzka gün şöhlesi we ş.m. use Europeewropanyň we Amerikanyň moda tendensiýasyny ýakyndan yzarlaýarys, Japanaponiýanyň we Günortanyň moda elementlerini birleşdirýäris Koreýa.Kompaniýamyzda ýörite önüm gözleg we ösüş topary bar we her aý täze önümler çykar。 Tencel önümleri esasan ýüplügiň görnüşine görä bu kategoriýalara bölünýär.Tmonofilament ýüplügi mata 2.Tencel imitasiýa çyzygyn mata3.tencel filament ýüpn mata4. Beýleki Tencel matasy 5. yzygiderli tencel mata.Tencel matasy derä ýakymly, Egin-eşik bedene has ýakyn.Tämizleýji täsir etmek üçin garylan we birleşdirilen deri, bedeniň ýüzünde derrew Selsiýany sowadýar.Lightagty we ýumşak ýeriň aşagynda çyglylygyň siňdirilmegi we ýygyrtlara garşylygy bar.Günüň goragynyň we bakteriýalaryň öňüni almagyň aýratynlyklary tomus, dem alýan we reňksiz däl üýtgeşik düşünje döredýär, köpçüligiň isleglerini kanagatlandyryp, deformasiýa üýtgemeýär.