TR seriýasy

Biziň kompaniýamyz, 20 ýyldan gowrak wagt bäri baý önümçilik tejribesi bolan zenan kostýum matalaryny ösdürmäge we öndürmäge borçlanýar.Satuwdan önümçilige çenli, işini gowy görýän ýaşlar topary bar.TR zenan kostýum matasy esasy önümlerimiziň biridir.Bilimli dizaýnerler, kostýum matalarynyň hiliniň eşigiň umumy görnüşine we geýiş täsirine gönüden-göni täsir edip biljekdigini bilýärler.Kostýum matamyz esasan kompostiýa görä bu kategoriýalara bölünýär: 1. kadaly TR mata 2.TR imitaion ýüň mata3.TR ýüň mata4.TR asetat ýüň mata 5.TR Tencel ýüň mata we ş.m.Talap T / R poli / etrap / spandeksden ýasalýar, umumy has ýumşak we has ýumşak duýga, dykyz we elastik gurluşa we ýuwulmagy aňsat bolan teksturaly dokumadan ybarat.Has ýakyndan gözden geçirilenden soň, matanyň tekiz we dokumasy bolan mat ýalpyldawuklygy bar.Qualityokary hilli we stil talaplary bolan dizaýnerlere maslahat berilýär.Umuman aýdanyňda, bizde tr matanyň köp görnüşi bar we her önümiň iberilmegi üçin taýýar harytlar bar .Goşýan müşderi gelip bize baryp görüň!